CENTRUM PRE RODINU SIGORD

je duchovno formačne centrum gréckokatolíckej cirkvi pre snúbencov, manželov a rodiny.

Centrum pre rodinu 

Nie je to dávno, čo ožili priestory súčasného Centra pre rodinu na Sigorde. Po tom, čo sa priestory bývalej lesníckej školy po jej presunutí do Prešova uvoľnili, hľadalo sa pre ne zmysluplné a prospešné využitie. Vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup, vtedy zareagoval na možnosť využiť ponúkané priestory s cieľom zriadenia centra pre obnovu rodín. A tak sa po nutnej rekonštrukcii 14. novembra 2008 konala posviacka novootvoreného centra a jej kaplnky, ktorej predsedal jeho zriaďovateľ, vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita.

Poloha centra neďaleko mesta Prešov priamo zodpovedá poslaniu centra, keďže dovoľuje rodinám a účastníkom kurzov odísť na pár dní z prirodzeného prostredia a oddeliť sa pre to, čo chce Boh konať v ich životoch.

Aktivity centra

Centrum pre rodinu na Sigorde ponúka formáciu a vedenie v troch oblastiach. Formácia snúbencov, formácia manželov a formácia celej rodiny. Čo sa týka snúbencov je to hlavne kurz Prípravy na manželstvo, poskytujúci kompletnú prípravu snúbencov na prijatie sviatosti manželstva. Pre manželov je tu ponuka rôznych kurzov a duchovných cvičení. Z nich vyberáme najmä kurz Rút, MMM kurzy, kurz Samuel o výchove deti, duchovné cvičenia pre manželov, manželské večery a pod. Čo sa týka formácie rodiny je tu ponuka hlavne rodinných táborov a rodinných sv. Liturgií. Popri týchto aktivitách centrum ponúka aj iné aktivity, ktoré nájdete na tejto stránke.

Aktuálne informácie a ponuky

Sčítanie obyvateľov 2021

Vo februári 2021 nás po desiatich rokoch znovu čaká sčítanie obyvateľov. Toto sčítanie sa po prvý krát uskutoční elektronicky. Jeho výsledok je dôležitým zdrojom informácii pre laický i verejný sektor. Svoj význam má aj pre našu Gréckokatolícku cirkev a to z rôznych hľadísk.
Jedným z nich je aj ten finančný, lebo od počtu prihlásených občanov ku Gréckokatolíckej cirkvi sa bude odvíjať aj príspevok štátu pre našu cirkev. Gréckokatolícka cirkev, je cirkev, ktorá vyvíja rôznorodú činnosť. Samozrejme na prvom mieste sú to duchovné dobrá, ktoré prináša. Ale okrem nich sa venuje rodinám, manželom, mladým, formácii a vzdelávaniu, bezdomovcom a chudobným, chorým či Rómom. Vyvíja mnoho aktivít pre dobro veriacich, ako aj občanov Slovenska. Aby ich však mohla prinášať, potrebuje aj Vašu pomoc, ktorá spočíva v tom, že sa k nej ako veriaci prihlásite pri sčítaní obyvateľov.
Mnohí z Vás máte skúsenosť s formáciou v Centre pre rodinu na Sigorde, kde ste mohli načerpať a prijať veľa požehnania pre svoje manželstvá, ale aj pre osobný život a duchovný rast. Gréckokatolícka cirkev je tu pre Vás a aj cez naše Centrum pre rodinu Vám ponúka mnohé dobrá. Preto Vás pozývame k tomu, aby ste sa pri sčítaní obyvateľov, ktoré potrvá od 15.2.2021 do 31.3.2021 prihlásili aj Vy k nej a to tým, že do kolónky vierovyznania uvediete – Gréckokatolík/Gréckokatolíčka.

Ponuka gréckokatolíckeho časopisu Slovo

Ponúkame Vám gréckokatolícky časopis, dvojtýždenník Slovo. Slovo prináša aktuálne informácie zo života Gréckokatolíckej cirkvi ale aj cirkvi ako takej. Bližšie informácie nájdete na stránke časopisu Slovo www.casopisslovo.sk, prípadne na telefónnych číslach +421 51 756 26 42, +421 911 711 263. Prípadne si môžete stiahnúť aj plagát s informáciami o priateľoch Slova.

Darujte 2 percenta z dane Centru pre rodinu

Milí manželia, rodiny, podporovatelia a priaznivci Centra pre rodinu na Sigorde, obraciame sa na Vás s prosbou o podporu Centra pre rodinu na Sigorde, a to formou darovania dvoch percent z dane nášmu centru. Je to forma, ktorou môžete podporiť prácu Centra pre rodinu a pritom Vás to nebude nič stáť. Mnohí z Vás ste zažili Božie požehnanie cez aktivity a prácu centra a vnímate, čo centrum robí pre manželstvá a rodiny. Ak však ste centrum ešte nenavštívili, naša webová stránka Vám prináša informácie o tom, čo robíme a akú činnosť podporíte, ak sa rozhodnete darovať dva percentá z dane Centru pre rodinu na Sigorde. Pre viac informácii a stiahnutie tlačív klikni tu.

Ak máte otázky, môžete nás kontaktovať

Peter Jakub
Riaditeľ centra
o. Peter Jakub je riaditeľom centra pre rodinu od jeho zriadenia v roku 2008.
centrum.rodina@gmail.com0903 983 316
Jozef Greško
Duchovný správca
o.Jozef Greško je duchovný správca centra od roku 2012.
centrum.rodina@gmail.com0903 983 317

NAJNOVŠIE ČLÁNKY 

Deň rodiny v Prešove

V nedeľu 5. júna 2016 popoludní sa na Hlavnej ulici v Prešove už po siedmy krát organizoval Deň rodiny. Organizátorom bolo gréckokatolícke Centrum pre rodinu na Sigorde a konal sa pod záštitou p. ...